Zelfdoding biedt een weg naar de vrijheid.

In de Oudheid gold zelfdoding over het algemeen als acceptabel, schrijft Anton van Hooff in Sterven in Stijl.

Meer kunt u hier lezen.

Back To Top