Graven als versteende blijken van onze omgang met de dood

In de dood zijn we allemaal gelijk, maar dat geldt niet voor onze grafmonumenten. Sommige zijn waardevoller dan andere. Leeuwarden liet de vijf begraafplaatsen in voormalig Boarnsterhim inventariseren.

Wie na dit leven duurzaam met rust gelaten wil worden en niet beroemd geworden is, kan maar het beste tijdig een bijzonder grafmonument bestellen. Na enige tijd krijgt de grafsteen dan vanzelf historische waarde en komt die in aanmerking om beschermd te worden. Het grafmonument wordt cultuurhistorisch erfgoed – in vorm, symboliek, materiaal en opschrift een tastbare herinnering aan de omgang met de dood in het verleden.

Meer kunt u hier lezen

Back To Top