Over dag van het laatste afscheid

Een website voor iedereen die ervaringen wil delen over het laatste afscheid.

Wat is Dag van het laatste afscheid?

Dag van het laatste afscheid is

 • een website waarop u ervaringen over het laatste afscheid kunt delen met anderen en waarop artikelen over het laatste afscheid verzameld kunnen worden.
 • een dag waarop wordt stilgestaan bij het laatste afscheid.

Waarom Dag van het laatste afscheid?

De Zorg Diensten Groep vindt dat iedereen recht heeft op een waardig afscheid van zijn of haar dierbare. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een waardig afscheid vaak een waardevolle basis is voor rouwverwerking. Postmortale zorg speelt daarbij een cruciale rol. Een eigen dag maakt het mogelijk om – los van de eventuele gevoeligheid van de actualiteit – aandacht te geven aan het belang van de verzorging van de overledene en het laatste afscheid.

Wanneer is Dag van het laatste afscheid?

Met ingang van 2016 is het elk jaar op 1 juni Dag van het laatste afscheid. Op de Issuekalender van de Issuemakers kunt u deze terugvinden. Jaarlijks zal via een bepaald thema aandacht aan Dag van het laatste afscheid worden besteed. Meer informatie over de Issuekalender leest u hier.

Waarom een jaarthema?

Ieder jaar kiezen we een nieuwe thema waarover de media worden geïnformeerd.

Het doel is om het grote publiek zo steeds weer op een andere manier te overtuigen van de grote waarde die postmortale zorg heeft, uit respect voor de overledenen en de nabestaanden.

Wat is het thema voor de 1e Dag van het laatste afscheid?

Het thema voor de eerste Dag van het laatste afscheid zal nog worden bekend gemaakt.

Wat mag ik delen?

 • Uw ervaring met de laatste zorg (postmortale zorg) aan een dierbare.
 • Uw ervaring met het laatste afscheid van een dierbare.
 • U hebt een uitvaart meegemaakt, waarvan u onder de indruk bent en u wilt dit delen.
 • Een artikel in de media over het laatste afscheid van iemand die u niet (persoonlijk) kende, maar waardoor u geraakt bent. (Denkt u hierbij wel aan bronvermelding.)
 • Een artikel over het laatste afscheid dat u graag wilt delen met anderen. (Denkt u hierbij wel aan bronvermelding.)
 • Een door u geschreven gedicht over een afscheid, dat u wilt delen met anderen.
 • U hebt een boek gelezen over afscheid en wilt anderen hierop attent maken.
 • Een tekst of gedicht over een afscheid, waardoor u geraakt bent en die/dat u wilt delen met anderen. (Let u hierbij wel op het auteursrecht.)
 • U of uw bedrijf heeft een noviteit of innovatie voor (de dag van) het laatste afscheid en u wilt dit bij anderen onder de aandacht brengen.
 • U organiseert een bijeenkomst over een thema dat met Dag van het laatste afscheid te maken heeft en u wilt deze bijeenkomst onder de aandacht brengen.

Let op: schrijf uw bijdrage zoveel mogelijk in het Nederlands. Uiteraard mag het wel in een andere taal, maar wilt u dan de vertaling bijvoegen?

Wordt iedere bijdrage geplaatst?

 • Iedere bijdrage wordt eerst beoordeeld door de redactie, voordat tot eventuele plaatsing wordt overgegaan.
 • Er zal enige tijd verstrijken tussen het indienen van uw bijdrage en de plaatsing hiervan. We proberen deze tijd zo kort mogelijk te houden.
 • Uw bijdrage wordt anoniem geplaatst, maar uw naam en mail-adres dienen bij de redactie bekend te zijn.
 • Ook de inhoud wordt zo nodig geanonimiseerd.
 • Een bijdrage namens een bedrijf of organisatie wordt niet anoniem geplaatst.
 • Bij een verwijzing naar een website, dient u het gehele website-adres te vermelden (geen verkorte URL).
 • De redactie kan zonder opgaaf van redenen een inzending weigeren. Hierover is geen discussie mogelijk.

Mag ik een foto plaatsen?

 • Dag van het laatste afscheid biedt de mogelijkheid om een foto bij het bericht te plaatsen.
 • Deze foto moet iets met het onderwerp te maken hebben, maar het is aan de redactie om te beoordelen of de foto passend is in het kader van het geplaatste bericht en de doelstellingen van de site.
 • Personen die afgebeeld zijn moeten onherkenbaar zijn gemaakt.
 • U hoeft geen foto of afbeelding bij het bericht te plaatsen.

Mag ik reageren op de bijdrages?
Op Dag van het laatste afscheid mag u een reactie geven op de geplaatste bijdrages. Daarvoor gelden een paar basisregels.

 • Iedere reactie wordt eerst beoordeeld door de redactie, voordat tot eventuele plaatsing wordt overgegaan.
 • Er zal enige tijd verstrijken tussen het indienen van uw reactie en de plaatsing hiervan. We proberen deze tijd zo kort mogelijk te houden.
 • Uw reactie wordt anoniem geplaatst, maar uw naam en mail-adres dienen bij de redactie bekend te zijn.
 • De redactie kan zonder opgaaf van redenen een reactie niet plaatsen. Hierover is geen discussie mogelijk.

Colofon

Dag van het laatste afscheid
t.a.v. de redactie
p/a Postbus 335
4190 CH Geldermalsen
dagvanhetlaatsteafscheid@zdg.nl

U kunt Dag van het laatste afscheid volgen op Twitter.

Back To Top