Graven als versteende blijken van onze omgang met de dood

In de dood zijn we allemaal gelijk, maar dat geldt niet voor onze grafmonumenten. Sommige zijn waardevoller dan andere. Leeuwarden liet de vijf begraafplaatsen in voormalig Boarnsterhim inventariseren. Wie na dit leven duurzaam met rust gelaten wil worden en niet…

Lees meer >
Back To Top